Ciberseguretat

La ciberseguretat o seguretat informàtica té per objectiu protegir tota la seva infraestructura informàtica i la informació que gestiona. És a dir, abasta la protecció de les dades, els programes informàtics, els servidors, mitjans d’emmagatzematge d’informació, equips d’usuari, la xarxa de l’empresa, etc…

Per a aconseguir la protecció desitjada i minimitzar els riscos s’utilitzen eines, protocols i regles de manera que s’aconsegueixi identificar i eliminar els riscos i protegir els actius informàtics.

Dins de la ciberseguretat és important assegurar:
• La confidencialitat de la informació (perquè ningú pugui accedir indegudament a informació sensible)
• La integritat de les aplicacions i la informació (perquè no es puguin modificar per algú no autoritzat)
• La disponibilitat dels sistemes (perquè els treballadors i usuaris puguin utilitzar-los amb normalitat)
• La traçabilitat de les accions (perquè si es realitza qualsevol canvi es registri quin usuari ho ha dut a terme)


Imprimeix